Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Ostatnia aktualizacja 21 maja 2021

mfmp.pl

Konferencja pod patronatem

Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego

Forum co roku gromadzi szerokie grono wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony zdrowia, budują przestrzeń inspiracji i stanowią przyczynek do zmian w podejściu do zindywidualizowanego leczenia pacjenta.

Odbywające się już po raz czwarty Forum to wydarzenie, które nie tylko jest niepowtarzalną okazją do debaty nad możliwościami rozwoju medycyny opartej na wartości i miejscem doświadczenia interdyscyplinarnego podejścia do tematu służby pacjentowi w ujęciu medycyny personalizowanej, ale przede wszystkim przestrzenią osobistego rozwoju, który pozwoli na wprowadzanie daleko idących zmian i zapoczątkuje nowoczesne spojrzenie na problematykę medycyny personalizowanej w Polsce, korzystne zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu ochrony zdrowia.

IV edycja Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej odbędzie się 5 marca 2019 roku w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem: „WARTOŚĆ ZDROWIA. Kluczowe aspekty Medycyny Personalizowanej: Value Based Healthcare i Value Based Pricing”.

Tematyka IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej skupi się w sposób szczególny na aspektach medycznych, ekonomicznych i technologicznych, mających bezpośrednie przełożenie na rozwój medycyny personalizowanej w Polsce.

Podczas Wydarzenia poruszane będą ważne kwestie, dotyczące m.in. wzrostu nakładów na zdrowie w kontekście medycyny personalizowanej, znaczenia mierników w nowoczesnym podejściu do medycyny opartej na wartości oraz osiągnięć i wyzwań innowacyjnej medycyny.

Poprzednia edycja

5 marca 2018 r. z inicjatywy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej ─ Stowarzyszenia w Warszawskim Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej, podczas którego polscy i zagraniczni eksperci podejmowali dyskusje nad upowszechnianiem rozwiązań medycyny personalizowanej. Jednocześnie podkreślali, że indywidualne podejście do terapii stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań systemowych w ochronie zdrowia.

Wśród prelegentów i uczestników paneli dyskusyjnych, którzy przyjęli zaproszenie Organizatorów, znaleźli się wybitni eksperci, przedstawiciele środowiska lekarzy, organizacji pacjenckich, instytucji pozarządowych oraz administracji publicznej, a także goście zagraniczni, reprezentujący instytucje i organizacje związane z ochroną zdrowia.

W programie ubiegłorocznego Forum znalazło się blisko dwadzieścia prelekcji oraz dwa panele dyskusyjne, skupione wokół pięciu głównych tematów, stanowiących poszczególne sesje:

 • Medycyna Personalizowana w roku 2018 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?;
 • Personalizacja leczenia jako wartość dodana dla pacjentów;
 • Teranostyka jako wyzwanie medycyny personalizowanej. Wyzwanie dobrej jakości w diagnostyce;
 • Wykorzystanie ekonomii w medycynie personalizowanej;
 • Biotechnologia i bioinformatyka w medycynie personalizowanej.

Podczas III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej organizatorzy wprowadzili do programu konferencji zupełnie nowy element – debatę oxfordzką, w której do udziału zaproszeni zostali eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia, którzy w merytorycznej walce na siłę argumentów bronili lub atakowali tezę „Czy potrzebujemy medycyny personalizowanej?”. Rolę liderów poszczególnych grup przyjęli: prof. dr hab.n. med. Zbigniew Gaciong, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej- lider grupy na NIE oraz prof. dr hab.n.med. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego- lider grupy na TAK.

W uznaniu znaczenia medycyny personalizowanej dla poprawy kondycji zdrowotnej polskiego społeczeństwa, osobiste przesłanie do organizatorów i uczestników III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda. List od Pana Prezydenta odczytała Pani Profesor Ewa Marcinowska-Suchowierska, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

W spotkaniu osobiście uczestniczył Minister Zdrowia, Profesor Łukasz Szumowski, który w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, przekazał Organizatorom list przygotowany przez Premiera specjalnie z myślą o uczestnikach III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej.

Profesor Łukasz Szumowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że medycyna personalizowana może odpowiedzieć na wiele pytań, które pozwolą na zwiększenie skuteczności leczenia i znaczne ograniczenie cierpienia pacjentów. Aby to było możliwe konieczna jest implementacja najnowszych rozwiązań i ich przełożenie na konkretne wytyczne i procedury.

Przedstawiciele Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej z uznaniem przyjęli działania w zakresie poprawy dostępu polskich pacjentów do nowoczesnej medycyny personalizowanej w onkologii, podjęte w ostatnim roku przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególny sposób doceniając poprawę dostępu do nowoczesnych terapii celowanych, dzięki zmianom w obszarze finansowania diagnostycznych badań genetycznych. Zgodnie z tradycją, przekazali także na ręce Ministra Zdrowia Profesora Łukasza Szumowskiego, Trzecią Deklarację Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, wskazując na pilną potrzebę dalszej harmonizacji procesu diagnostycznego w obszarze onkologii oraz na inne działania kluczowe dla optymalizacji opieki zdrowotnej, związane z ideą medycyny personalizowanej.

Podsumowując wydarzenie, dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, podkreśliła: „Medycyna personalizowana, ukierunkowana na optymalizację skuteczności terapii,  sprzyja realizacji coraz powszechniejszej idei Value Based Healthcare, czyli koncepcji efektywnej opieki – zarówno na poziomie skuteczności klinicznej, jak i efektywności kosztowej, przy zapewnieniu wysokiej jakości świadczeń. Cieszę się, że dzięki III. Międzynarodowemu Forum Medycyny Personalizowanej ważne kwestie medycyny personalizowanej, o ogromnym znaczeniu dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce, znalazły swoje miejsce w debacie publicznej, a Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej pozostaje ważną platformą porozumienia różnych środowisk, nakierowanych na wspólny cel wzmocnienia roli i poprawy dostępności do rozwiązań medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia.

Program

OTWARCIE FORUM

10.00-10.05

dr n. med. Beata Jagielska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie oraz prof. dr hab. n. o zdrowiu Adam Fronczak, Przewodniczący Naukowej Rady ProgramowejSESJA I.WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE

10.05-10.15

Keynote:Medycyna personalizowana a priorytety naukowe. Wprowadzenie do diagnostyki genetycznej populacyjnej – wyzwanie na przyszłość.

Ivo Gut, PhD, Centro Nacional de Análisis Genómico de Barcelona Biomedical Genomics

10.15-10.25

Keynote: Potencjał i bariery we wdrażaniu medycyny personalizowanej. Czy jest możliwa współpraca wielodyscyplinarna: lekarz – diagnostyk – genetyk?

Denis Horgan, PhD, BCL, LLM, MSC, European Alliance for Personalised Medicine

10.25-10.35

Keynote: Jak innowacyjne technologie mogą wspierać medycynę personalizowaną?

Henk Siebren de Jong, Executive Vice President, Chief of International Markets Philips RoyalSESJA II.JAK MIERZYĆ WARTOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA?

Moderator

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

10.35-10.55

Wprowadzenie.Efekt domina w praktyce klinicznej na przykładzie leczenia i diagnostyki raka płuc.

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

10.55-11.10

Idea mierników jakości. Standaryzacja mierników w ochronie zdrowia – doświadczenia ICHOM.

dr Zofia Das-Gupta, Manager, International Consortium for Health Outcomes Measurement

11.10-11.20

Wartość spersonalizowanego leczenia chorób rzadkich na przykładzie mukowiscydozy.

lek. Wojciech Skorupa, Poradnia Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

11.20-12.05

Panel dyskusyjny: Jakie są wyzwania dla pomiaru wartości w ochronie zdrowia

 • dr Zofia Das-Gupta, Manager, International Consortium for Health Outcomes Measurement
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski, Przewodniczący Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Niewada, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
 • dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie

PRZERWA

12.05-12.15

SESJA III.MEDYCYNA PERSONALIZOWANA A WZROST NAKŁADÓW NA ZDROWIE- sesja pod patronatem inicjatywy „Wspólnie dla Zdrowia” – cyklu narodowych debat o zdrowiu

Moderator

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Członek Rady Programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”

12.15-12.20

Wprowadzenie.

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Członek Rady Programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”

12.20-12.25

Wartość zdrowia w polityce.

prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia

12.25-12.30

Uroczyste przekazanie Ministrowi Zdrowia rekomendacji eksperckich.

12.30-13.35

 • dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
 • dr hab. n. prawn. Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, (TBC)
 • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • dr hab. n. społ. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr n. med. Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • dr n. med. Iga Lipska, Pełnomocnik Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii
 • dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • dr hab. n. o zdrowiu Adam Fronczak, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM

PRZERWA

13.35-13.45

SESJA IV.MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

Moderator

prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki, Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny, Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13.45-13.55

Sztuczna inteligencja lekarzem przyszłości?

prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki, Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny, Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13.55-14.05

Keynote: Medycyna przyszłości – główne czynniki zmian. Przedstawienie zastosowania nowoczesnych technik molekularnych w diagnostyce klinicznej.

prof. George Eric Blair, Director of Student Education School of Molecular and Cellular Biology Faculty of Biological Sciences, University of Leeds

14.05-14.15

Keynote: Diagnostyka uzupełniająca i towarzysząca w postępowaniu medycznym. Implementacja nowych technologii terapeutycznych do praktyki klinicznej ze wskazaniem mierników monitorujących efektywność zdrowotną.

Anne Sophie Gobereau, Sleep Product & Marketing Manager, Philips

14.15-14.25

Keynote: Rola biopsji płynnej w praktyce klinicznej. Nowoczesne techniki diagnostyczne na przykładzie biopsji płynnej – możliwości i ograniczenia.

dr Abel Jacobus Bronkhorst, Institute of Laboratory Medicine, German Heart Centre Munich

14.25-14.35

Czy potrzebujemy profilowania genomowego i Big Data?Omówienie możliwości diagnostyki genetycznej z wykorzystaniem Big Data w praktyce klinicznej.

dr n. biol. Aleksander Sowa, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portfolio, Roche Polska

14.35-14.45

„Spersonalizowana profilaktyka” oparta na poligenicznych wskaźnikach ryzyka.Wskazanie nowych zasad postępowania opartego o badania genetyczne.

prof. Andres Metspalu, Estonian Genome Center, University of Tartu

14.45-15.30

Panel dyskusyjny: Jak rozwój najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych wpłynie na możliwości ich zastosowania w ochronie zdrowia?

 • Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • mec. Marta Gadomska-Gołąb, radca prawny, Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • dr Christian Jonasson, Senior Researcher, HUNT Research Center and the K. G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology, Dept of Public Health, Faculty of Medicine, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
 • dr n. med. Łukasz Kozera, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania
 • Andres Metspalu, Estonian Genome Center, University of Tartu
 • Aleksandra Rudnicka, Rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
 • Radosław Sierpiński

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

15.30-15.50

Podsumowanie i rekomendacje oraz wręczenie nagród dla wyróżnionych prac naukowych z dziedziny medycyny lub biologii medycznej opublikowanych w roku 2018 w czasopiśmie indeksowanym w JCR (Journal Citation Report)

Sprawdź recenzję suplementów i preparatów:

Opinie o Eleverlash

Opinie o Burnbooster

Opinie o Keto Actives

Opinie o Hair Care Panda

Opinie o Piperinox

Opinie o Profolan

Opinie o Nonacne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *