Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Ostatnia aktualizacja 18 grudnia 2022

mfmp.pl

Konferencja pod patronatem

Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego

Forum co roku gromadzi szerokie grono wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony zdrowia, budują przestrzeń inspiracji i stanowią przyczynek do zmian w podejściu do zindywidualizowanego leczenia pacjenta.

Odbywające się już po raz czwarty Forum to wydarzenie, które nie tylko jest niepowtarzalną okazją do debaty nad możliwościami rozwoju medycyny opartej na wartości i miejscem doświadczenia interdyscyplinarnego podejścia do tematu służby pacjentowi w ujęciu medycyny personalizowanej, ale przede wszystkim przestrzenią osobistego rozwoju, który pozwoli na wprowadzanie daleko idących zmian i zapoczątkuje nowoczesne spojrzenie na problematykę medycyny personalizowanej w Polsce, korzystne zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu ochrony zdrowia.

IV edycja Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej odbędzie się 5 marca 2019 roku w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem: „WARTOŚĆ ZDROWIA. Kluczowe aspekty Medycyny Personalizowanej: Value Based Healthcare i Value Based Pricing”.

Tematyka IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej skupi się w sposób szczególny na aspektach medycznych, ekonomicznych i technologicznych, mających bezpośrednie przełożenie na rozwój medycyny personalizowanej w Polsce.

Podczas Wydarzenia poruszane będą ważne kwestie, dotyczące m.in. wzrostu nakładów na zdrowie w kontekście medycyny personalizowanej, znaczenia mierników w nowoczesnym podejściu do medycyny opartej na wartości oraz osiągnięć i wyzwań innowacyjnej medycyny.

Poprzednia edycja

5 marca 2018 r. z inicjatywy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej ─ Stowarzyszenia w Warszawskim Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej, podczas którego polscy i zagraniczni eksperci podejmowali dyskusje nad upowszechnianiem rozwiązań medycyny personalizowanej. Jednocześnie podkreślali, że indywidualne podejście do terapii stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań systemowych w ochronie zdrowia.

Wśród prelegentów i uczestników paneli dyskusyjnych, którzy przyjęli zaproszenie Organizatorów, znaleźli się wybitni eksperci, przedstawiciele środowiska lekarzy, organizacji pacjenckich, instytucji pozarządowych oraz administracji publicznej, a także goście zagraniczni, reprezentujący instytucje i organizacje związane z ochroną zdrowia.

W programie ubiegłorocznego Forum znalazło się blisko dwadzieścia prelekcji oraz dwa panele dyskusyjne, skupione wokół pięciu głównych tematów, stanowiących poszczególne sesje:

 • Medycyna Personalizowana w roku 2018 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?;
 • Personalizacja leczenia jako wartość dodana dla pacjentów;
 • Teranostyka jako wyzwanie medycyny personalizowanej. Wyzwanie dobrej jakości w diagnostyce;
 • Wykorzystanie ekonomii w medycynie personalizowanej;
 • Biotechnologia i bioinformatyka w medycynie personalizowanej.

Podczas III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej organizatorzy wprowadzili do programu konferencji zupełnie nowy element – debatę oxfordzką, w której do udziału zaproszeni zostali eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia, którzy w merytorycznej walce na siłę argumentów bronili lub atakowali tezę „Czy potrzebujemy medycyny personalizowanej?”. Rolę liderów poszczególnych grup przyjęli: prof. dr hab.n. med. Zbigniew Gaciong, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej- lider grupy na NIE oraz prof. dr hab.n.med. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego- lider grupy na TAK.

W uznaniu znaczenia medycyny personalizowanej dla poprawy kondycji zdrowotnej polskiego społeczeństwa, osobiste przesłanie do organizatorów i uczestników III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda. List od Pana Prezydenta odczytała Pani Profesor Ewa Marcinowska-Suchowierska, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

W spotkaniu osobiście uczestniczył Minister Zdrowia, Profesor Łukasz Szumowski, który w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, przekazał Organizatorom list przygotowany przez Premiera specjalnie z myślą o uczestnikach III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej.

Profesor Łukasz Szumowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że medycyna personalizowana może odpowiedzieć na wiele pytań, które pozwolą na zwiększenie skuteczności leczenia i znaczne ograniczenie cierpienia pacjentów. Aby to było możliwe konieczna jest implementacja najnowszych rozwiązań i ich przełożenie na konkretne wytyczne i procedury.

Przedstawiciele Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej z uznaniem przyjęli działania w zakresie poprawy dostępu polskich pacjentów do nowoczesnej medycyny personalizowanej w onkologii, podjęte w ostatnim roku przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególny sposób doceniając poprawę dostępu do nowoczesnych terapii celowanych, dzięki zmianom w obszarze finansowania diagnostycznych badań genetycznych. Zgodnie z tradycją, przekazali także na ręce Ministra Zdrowia Profesora Łukasza Szumowskiego, Trzecią Deklarację Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, wskazując na pilną potrzebę dalszej harmonizacji procesu diagnostycznego w obszarze onkologii oraz na inne działania kluczowe dla optymalizacji opieki zdrowotnej, związane z ideą medycyny personalizowanej.

Podsumowując wydarzenie, dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, podkreśliła: „Medycyna personalizowana, ukierunkowana na optymalizację skuteczności terapii,  sprzyja realizacji coraz powszechniejszej idei Value Based Healthcare, czyli koncepcji efektywnej opieki – zarówno na poziomie skuteczności klinicznej, jak i efektywności kosztowej, przy zapewnieniu wysokiej jakości świadczeń. Cieszę się, że dzięki III. Międzynarodowemu Forum Medycyny Personalizowanej ważne kwestie medycyny personalizowanej, o ogromnym znaczeniu dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce, znalazły swoje miejsce w debacie publicznej, a Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej pozostaje ważną platformą porozumienia różnych środowisk, nakierowanych na wspólny cel wzmocnienia roli i poprawy dostępności do rozwiązań medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia.

Polecamy nasze rankingi produktów:

Najlepsza odżywka do rzęs

Najlepsze tabletki na odchudzanie

Najlepsze tabletki na trądzik

Najlepsze tabletki na cellulit

Najlepsze tabletki na porost włosów

Najlepsze tabletki na powiększenie biustu

Najlepsze odżywki do brwi

Sprawdź recenzję suplementów i preparatów:

Opinie o Eleverlash

Opinie o Burnbooster

Opinie o Keto Actives

Opinie o Hair Care Panda

Opinie o Piperinox

Opinie o Profolan

Opinie o Nonacne

Program

OTWARCIE FORUM

10.00-10.05

dr n. med. Beata Jagielska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie oraz prof. dr hab. n. o zdrowiu Adam Fronczak, Przewodniczący Naukowej Rady ProgramowejSESJA I.WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE

10.05-10.15

Keynote:Medycyna personalizowana a priorytety naukowe. Wprowadzenie do diagnostyki genetycznej populacyjnej – wyzwanie na przyszłość.

Ivo Gut, PhD, Centro Nacional de Análisis Genómico de Barcelona Biomedical Genomics

10.15-10.25

Keynote: Potencjał i bariery we wdrażaniu medycyny personalizowanej. Czy jest możliwa współpraca wielodyscyplinarna: lekarz – diagnostyk – genetyk?

Denis Horgan, PhD, BCL, LLM, MSC, European Alliance for Personalised Medicine

10.25-10.35

Keynote: Jak innowacyjne technologie mogą wspierać medycynę personalizowaną?

Henk Siebren de Jong, Executive Vice President, Chief of International Markets Philips RoyalSESJA II.JAK MIERZYĆ WARTOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA?

Moderator

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

10.35-10.55

Wprowadzenie.Efekt domina w praktyce klinicznej na przykładzie leczenia i diagnostyki raka płuc.

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

10.55-11.10

Idea mierników jakości. Standaryzacja mierników w ochronie zdrowia – doświadczenia ICHOM.

dr Zofia Das-Gupta, Manager, International Consortium for Health Outcomes Measurement

11.10-11.20

Wartość spersonalizowanego leczenia chorób rzadkich na przykładzie mukowiscydozy.

lek. Wojciech Skorupa, Poradnia Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

11.20-12.05

Panel dyskusyjny: Jakie są wyzwania dla pomiaru wartości w ochronie zdrowia

 • dr Zofia Das-Gupta, Manager, International Consortium for Health Outcomes Measurement
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski, Przewodniczący Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Niewada, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
 • dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie

PRZERWA

12.05-12.15

SESJA III.MEDYCYNA PERSONALIZOWANA A WZROST NAKŁADÓW NA ZDROWIE- sesja pod patronatem inicjatywy „Wspólnie dla Zdrowia” – cyklu narodowych debat o zdrowiu

Moderator

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Członek Rady Programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”

12.15-12.20

Wprowadzenie.

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Członek Rady Programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”

12.20-12.25

Wartość zdrowia w polityce.

prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia

12.25-12.30

Uroczyste przekazanie Ministrowi Zdrowia rekomendacji eksperckich.

12.30-13.35

 • dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
 • dr hab. n. prawn. Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, (TBC)
 • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • dr hab. n. społ. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr n. med. Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • dr n. med. Iga Lipska, Pełnomocnik Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii
 • dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • dr hab. n. o zdrowiu Adam Fronczak, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM

PRZERWA

13.35-13.45

SESJA IV.MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

Moderator

prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki, Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny, Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13.45-13.55

Sztuczna inteligencja lekarzem przyszłości?

prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki, Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny, Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13.55-14.05

Keynote: Medycyna przyszłości – główne czynniki zmian. Przedstawienie zastosowania nowoczesnych technik molekularnych w diagnostyce klinicznej.

prof. George Eric Blair, Director of Student Education School of Molecular and Cellular Biology Faculty of Biological Sciences, University of Leeds

14.05-14.15

Keynote: Diagnostyka uzupełniająca i towarzysząca w postępowaniu medycznym. Implementacja nowych technologii terapeutycznych do praktyki klinicznej ze wskazaniem mierników monitorujących efektywność zdrowotną.

Anne Sophie Gobereau, Sleep Product & Marketing Manager, Philips

14.15-14.25

Keynote: Rola biopsji płynnej w praktyce klinicznej. Nowoczesne techniki diagnostyczne na przykładzie biopsji płynnej – możliwości i ograniczenia.

dr Abel Jacobus Bronkhorst, Institute of Laboratory Medicine, German Heart Centre Munich

14.25-14.35

Czy potrzebujemy profilowania genomowego i Big Data?Omówienie możliwości diagnostyki genetycznej z wykorzystaniem Big Data w praktyce klinicznej.

dr n. biol. Aleksander Sowa, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portfolio, Roche Polska

14.35-14.45

„Spersonalizowana profilaktyka” oparta na poligenicznych wskaźnikach ryzyka.Wskazanie nowych zasad postępowania opartego o badania genetyczne.

prof. Andres Metspalu, Estonian Genome Center, University of Tartu

14.45-15.30

Panel dyskusyjny: Jak rozwój najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych wpłynie na możliwości ich zastosowania w ochronie zdrowia?

 • Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • mec. Marta Gadomska-Gołąb, radca prawny, Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • dr Christian Jonasson, Senior Researcher, HUNT Research Center and the K. G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology, Dept of Public Health, Faculty of Medicine, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
 • dr n. med. Łukasz Kozera, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania
 • Andres Metspalu, Estonian Genome Center, University of Tartu
 • Aleksandra Rudnicka, Rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
 • Radosław Sierpiński

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

15.30-15.50

Podsumowanie i rekomendacje oraz wręczenie nagród dla wyróżnionych prac naukowych z dziedziny medycyny lub biologii medycznej opublikowanych w roku 2018 w czasopiśmie indeksowanym w JCR (Journal Citation Report)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *